Skip to main content

Home » Coaching & Begeleiding

Coaching & Begeleiding.

Voor mij valt of staat goede coaching en begeleiding van sporters met goed en intensief onderling contact. Weten wat de persoonlijke alsook de sportieve doelen en uitdagingen zijn om op voor te bereiden. En waar deze uitdagingen op de jaarkalender (Periodisering) ingepland staan.

Om goed doelgericht te kunnen trainen en te verbeteren is wederzijdse kennis van de specifieke hartslag – / trainingszones (van de sporter) noodzakelijk. Tevens is het óók erg belangrijk om te weten hoeveel beschikbare tijd de sporter kan (wil) vrijmaken om te investeren in zijn trainingen om de sportieve uitdaging te benaderen. Ik noem hier bewust ‘benaderen’ daar je nooit 100% garantie hebt dat het ook gaat lukken.

Een goede balans tussen inspanning (training en intensiteit) en herstellen (rust) is van essentieel belang. Tussentijdse Meting / Testen van het prestatieniveau kan hierbij helpen. Meten = Weten !

Tijdens het meten wil je graag vooruitgang (progressie) meten. De herfst- / winterperiode is bij uitstek de beste en mooiste periode om te werken en bouwen aan een goede basis. Zodat je later, verderop in het seizoen, weer een stijgende lijn kunt oppakken in je trainingen, intensiteit (Periodisering) naar de wedstrijden of tochten toe.

In ons (nieuwe) concept van trainingen , bestemd voor duursporters, hebben we een bewuste keuze gemaakt voor een combinatie van (meerdere) duurtrainingen & functionele krachttraining. Duurtrainingen om de menselijke ‘motor’ conditioneel te verbeteren en te versterken. De functionele krachttrainingen om het lichaam (spieren) sterker en efficiënter te laten samenwerken. Waardoor je op conditioneel vlak een inspanning langer volhoudt en energie kunt sparen voor later.

Inmiddels zijn we al 4 weken onderweg met ons trainingsprogramma en hebben we afgelopen week ons eerste FTP (Functional Threshold Power) testmoment mogen vastleggen bij de deelnemers. En hebben we daarmee een mooi ijkpunt voor het vervolg van ons programma. Waarin nog een aantal testmomenten zullen volgen om de voort(uit)gang van het trainingsprogramma te kunnen meten.